Negrume, de Amadeu Baptista

Amadeu Baptista envíame o seu último libro, Negrume, un poemario sumamente duro e descarnado. Ou mellor aínda –contradígome– nin descarnado é: os ósos limpos foron partidos cruelmente e dispostos nunha pira reflexiva que non deixa do pasado máis que as cinzas dun incendio incomprensíbel, que todo asolou. O poeta asume a tarefa dun cronista da desventura. Non é por tanto un ser triste, nin este un poemario triste ao modo do de António Nobre, pois na mesa de disección do pasado só hai sitio para a descrición poética dos desastres vitais e a asunción das consecuencias, e ningún espazo para a lamentación ou a simple queixa:

“… eu sei que a salvação é não haver no céu mais nenhuma glória

se não se espelhar neste rio, / ou não tiver este nome. / como porto, ou abrigo” (p. 85)

Versos como “sim, vou matarme. vou cometer esse adultério” (p. 43) remiten para a separación voluntaria do corpo e da alma. Mais a alma parece terse afastado xa do corpo para poder escribir desde este punto de vista. Isolados ambos, mergullan as maos nas vísceras reciprocamente, a procurar vestixios das lacras pasadas e, sen recoñecelo, perscrutan á vez o futuro na aberta carne. Así, a anatomía do amor e das doenzas explícase pola matemática imposíbel do corazón e as súas regras metafísicas. Igual acontece co sentimento infantil:

“…e os cães rosnam

e a caravana adensa o espírito dos que nos malograram, / gente ímpia

que, / pelo amanhecer, / reconhece o caminho de casa /

e faz do mundo uma matéria densa e friável, / a tremer, debaixo dos pés” (p. 94)

Disección e crónica dos acontecementos. Mestura de carne fresca e ruínas da casa, todo sobre a mesa. Terapia psicanalítica? Talvez poderían suscitarse os estudos de Freud sobre a psicanálise dos soños de Leonardo Da Vinci (cuestión sexual aparte) cando lemos versos como “o desassossego do pai, enquanto sucessivas vagas de pássaros me sobrevoavam // os lábios” (p. 76), mais o que aquí temos é pericia forense, e os trechos de vida son separados pola afinada arte dun escalpelo poético. A maxia da palabra, primerio na pulsión creativa e logo na forma en que se encarna, converte –intuímos– a confesión en exorcismo.

Este poemario é un boi aberto, na grella, cos ollos desorbitados e os blasfemos cornos para o ceu. Comer desta carne é participar dun sacrificio milenario: o recoñecemento íntimo de que somos pequenas herbas mexidas pola auga e o vento do destino, aquel deus que até os ateus conmove. Estamos todos e estamos sempre expostos á Negrume, anxo desprovisto de luz que desde o nacemento connosco camiña. Como se un cabalo negro galopase baixo o noso cu e nos levase por diversas secuencias pintadas por O Bosco. En verdade non deberíamos temer a arribada ao inferno, pois xa ben coñecemos todos o seu sabor cando nos recantos sombríos fomos abandonados.

uma doeça infecta, provocada

por balas tracejantes e episódios

retirados do acaso, ora domésticos,

sublinhados por discussões violentas,

ora fortuitos como um acidente

em que uma parte da nuca bate contra o chão

e o sangue corre, fervente, pelo passeio

em que um menino de bibe e sapatilhas pretas

leva as mãos aos ouvidos para não ter que ver

mais do que vê, insustentadamente.

um pavor de doença, que amplia

a legião de fantasmas que nos segue

e nos piores pesadelos admoesta

o sono leve com que a noite passa.

NOTA: Negrume foi catalogado polo Insónia como libro do mes en Portugal.

Share

A cova das vacas mortas, de Jaureguizar

A cova das vacas mortasA cova da vacas mortas é un libro ousado, que pretende saír dos temas máis convencionais e radicar no rural unha historia trascendente. Parte da desventura presente do seu protagonista e remóntase a un pasado próximo e a outro anterior a este, desenvolvendo trechos de vida de tres xeracións da familia. Remata cunha alegación pola liberdade de forxarse o propio destino, e iso é meritorio. Sobre todo como mensaxe final, e non só para adolescentes.

O tema principal recae no sentido común que demostra un rapaz que sabe o que quere, que se compromete cos retos que a súa vida lle pon no camiño, por duros que sexan. El reacciona sempre con humanidade e cunha vontade férrea para saír adiante. Esta firme determinación de labrar o seu destino convérteo nun heroe do mundano, que ten que batallar cos tristes muíños de vento que decoran día a día a súa paisaxe vital. Resulta nisto exemplarizante para todo tipo de lectores, nesta época en que tanto vellos como nenos parecen tantas veces unha carga da que ninguén quere responsabilizarse.

Porén, outros temas, secundarios no relato, parécenme insatisfactoriamente tratados para a importancia que eu particularmente lles concedo. Así, as drogas (cervexa e marihuana) aparecen implicitamente como causa da falta de responsabilidade para con fillos, anciáns e comunidade de veciños. Un discurso que, se ben pode considerarse politicamente correcto, imposibilita unha análise minimamente profunda do problema das adiccións. A realidade é que as drogas nos rodean, o seu consumo é cada vez maior, e a defensa ante os seus peores efectos sempre estará na información e na vontade de non servirse delas ou de como facelo. Introducir este tema na novela foi unha ousadía grande, pois ben debía levar á constatación de que a vontade destrutiva está nos individuos e non nas substancias ben á súa demonización implícita. Como mal menor, isto último foi, mais así se resentiron outros aspectos a valorizar: o amor polos fillos, polos pais e polos amigos. A causa das drogas a nai non se ocupa do seu fillo, nin do seu pai, nin os veciños dun vello perdido no monte… Só un rapaz vigorosamente abstemio resiste desde a atalaia do sentido común. E isto hoxe en día resultará unha simpática esaxeración para case todos os alunos, rodeados como están destas substancias e doutras moitísimo mais duras no día a día. Si, no día a día, e non só no fin de semana.

Outro motivo secundario é o alzhéimer, tratado con xeito case todo o tempo aínda que só pretenda ser parte do calvario do protagonista e un dos piares do misterio que xorde no último terzo do libro. Porén, a pouco que se saiba desta enfermidade atoparase o final, no que a isto respecta, pouco verosímil.

A lingua non sae ben tratada. E non pretendo situarme do lado deses hiperbólicos estetas que pretenden catequizar desde o olimpo frondoso da hiperliteratura. Mais se agardamos uns niveis mínimos de calidade, aínda situándonos nas expectativas do receptor menos exixente, sentímonos con frecuencia desatendidos e moitas veces vilipendiados. Considero que unha lingua literaria desta altura moi probabelmente sería rexeitada como lectura nos institutos a pouco rigor que se imprima na elección de obras. Outras menos ambiciosas, moito máis convencionais e menos imaxinativas contribuirán irremediabelmente a colmar a pouca paciencia dos alunos.

Os aspectos máis salientábeis desta obra, vencellados a logros evidentes como o desenvolvemento dos diálogos nunha trama que discorre con soltura e a través de situacións imaxinativas e ben apresentadas, vense ensombrecidos pola escasa preocupación por outros aspectos necesarios para ser considerada unha boa obra. Véxase, ademais do referido con anterioridade, o capítulo en que se afirma que as baleas, se varadas na praia, morren asfixiadas por falta de auga (páx. 91). É unha mágoa, en definitiva, que vestiduras tan pobres se sobrepoñan a unha obra cun imaxinario tan rico, áxil e ben estruturado.

Share

Lusofonía X: Ramiro Fonte

Camilo Castelo Branco, por Rui Sousa«A monumental e excesiva, grandiosa e irregular obra camiliana vale por toda unha literatura. ¡Que afortunada a portuguesa por poder contar con varios autores que, coa súa obra individual, enchen as obras de moitos! Hai anos que tiven esta intuición. A prosa de Camilo debe ser de lectura obrigatoria para calquera aprendiz de prosista en galego. ¡Grandes tempos aqueles cando os narradores lían! […]

Creo entender que Ramón Otero Pedrayo sabía que a renovación da prosa literaria galega se encontraba na lectura de autores portugueses que, como Camilo Castelo Branco, crean un mundo estilístico e delimitan un espazo narrativo moi familiar a nós. Teño a oportunidade de comprobalo cando estas semanas gozo coa lectura das novelas do Miño. Paréceme que estou lendo a certo Valle Inclán, a certo Otero e, como non, ó xenuino Camilo. […] Pero para comprendermos a influencia de Castelo Branco na obra dos vellos mestres da prosa literaria galega non hai máis que debullar unha mostra significativa de títulos entre os varios centos publicados polo autor: O cego de Landim, A morgada de Romariz, O olho de vidro, O lobisomem… ¿A que che soan estes títulos, amable lector, non afectado polo mal da hipocrisía? ¿A que che soan, mercenario teórico?» (Ramiro Fonte, in “Camiliana”, ANT, nº 1243, 2006)

Quen se asombra xa de que os que se anuncien como narradores non lean? É o sinal dos tempos, en que o que se esforza é apresentado como o que máis perde o tempo de todos, o menos eficaz. Hai poucos días un dos nosos poetas máis recoñecidos me relataba o caso dun (ou dunha) poeta que tiña recoñecido aos medios a súa falta de interese pola lectura de poesía. Outros casos, tamén asombrosos para min, hai en que narradores din non percibir o sentido da poesía. Será que a sensibilidade literaria está neste caso hiperespecializada por xéneros? Non podo crer que nos nosos procesos mentais a taxonomía dos xéneros literarios sexa anterior á sensibilidade artística. Prefiro pensar que non se explicaron ben, ou que eu percibín mal as súas afirmacións. Ou será que o talento non se valora pola ausencia de criterio dos poderes que dirixen o sistema literario, favorecendo a ocultación dos verdadeiros valores? De calquera modo, penso que as grandes obras neste país teñen espazo para florecer no xardín comunal para desfrute de todos. E algunha, felizmente, até chega ás miñas mans.

Canto á importancia da tradición literaria portuguesa como apoio fundamental alén da nosa propia producción (renacemento, neoclasicismo, vangardismo), lembro que hai uns anos Claudio Rodríguez Fer falaba de tres perspectivas creadoras diferentes entre os escritores galegos: a) os que se ven fundamentalmente alimentados pola literatura en castelán; b) os que, coñecendo a primeira, se apoian na literatura portuguesa para enriquecerse cunha tradición literaria que consideran máis asumíbel; c) os que, sen seguir aquela nin esta tendencia, optan (para el máis acertadamente) por aproximarse ás literaturas célticas co fin de favorecer unha óptica creativa independente a respecto das dúas literaturas veciñas. Xa daquela me preguntei se propuña ler en gaélico as sagas célticas e se entendía que esa experiencia enriquecería a lingua literaria dun autor galego; ou se propuña lelas en castelán, ou en portugués. Ou talvez unha “boa tradución” ao galego desde o castelán ou desde o francés. Desde logo, a pouco que se entenda haberá de recoñecerse que a poesía e a narrativa non só son o desenvolvemento de contidos, o seu valor emocional e a súa disposición na liña discursiva. É fundamental o fornecemento dunha lingua literaria de calidade, propia desde logo, que debe ser alimentada nos mellores tetos dunha rica tradición. Na música das palabras e dos enunciados, nas cores dos conceptos, nas emocións que vehiculan os fonemas, aí toca neste texto Ramiro Fonte, aí.

Share

Manifesto de Iruña (conclusións do Galeusca 2006)

Galeusca 2006

Nota recollida da páxina da AELG: «Os días 1, 2, 3 e 4 de novembro celebrouse en Iruña a XXIII edición do Congreso Galeusca que reúne, ano tras ano, a representantes da literatura galega, vasca e catalá arredor dun tema de debate. Nesta ocasión a excelente organización do encontro correu a cargo da Euskal Idazleen Elkartea (Asociación de Escritores Vascos) -que recibiu a cataláns e galegos coa hospitalidade habitual destas tradicionais xuntanzas- e o tema elixido foi o do “TABÚ”, analizado en xeral e en cada unha das literaturas e atendendo igualmente ás súas vertentes estética, ideolóxica, afectiva…, considerado como un modelador, censor, freo ou medida do proceso creador literario. Tratábase dunha reflexión necesaria para analizar a historia e o presente dos tres respectivos sistemas literarios, co obxectivo de descubrir as dinámicas literarias e sociais que pexan o avance dos mesmos, exercendo unha función revulsiva endóxena.

Ao longo dos catro días os congresistas tiveron oportunidade de visitar o val do Baztán, tendo como guía ao escritor galego residente en Oiartzun, Xosé Estévez, auténtico embaixador do noso país en Euskadi, e gran coñecedor de ambas culturas.

Así mesmo visionouse un vídeo elaborado expresamente para a ocasión, no que baixo o lema “A vontade como ponte”, se desenvolve a historia destes 23 anos de Galeusca. A organización vasca agasallou a galega coa proxección do documental “ Trintxerpe”, barrio do concello de Pasaia, en Guipuskoa, que se toma como exemplo do respecto mutuo entre a emigración galega e a cultura vasca que a acolleu.

Do desenvolvemento das diferentes sesións de traballo e mesas redondas tiráronse unha serie de esclarecedoras conclusións, que deron pé para que o conxunto das delegacións elaborase o seguinte

MANIFESTO DE IRUÑA

Os escritores e as escritoras eusqueras, galegos e cataláns, reunidos en Iruña o día 4 de novembro de 2006, na XXIII edición do Galeusca, manifestamos que:

 

1. O escritor e a escritora son transgresores que, a través da creación, dan nome aos tabús (ideolóxicos, afectivos, estéticos, sociais e políticos) para poderen superalos.

2. Celebramos e facemos nosa a aparición de novas miradas e formas de designar o mundo e, ao tempo, denunciamos a banalización da transgresión coa finalidade da súa asimilación polo sistema.

3. Denunciamos que na actualidade se pretende ir cara o universal ocultando a realidade das nosas culturas nacionais concretas, cando a literatura e a nación se teñen alimentado mutuamente ao longo da historia.

4. Denunciamos que, malia o relativo grao de normalidade xa conseguido polas nosas literaturas nacionais, existen institucións políticas que intentan facernos invisíbeis e, consecuentemente, prescindíbeis.

5. Constatamos como o Manifesto de Poblet do ano 1984, fundacional en moitos aspectos, continúa plenamente vixente, posto que moitas das súas reivindicacións non foron resoltas, en concreto a que di respecto da “intensa inquedanza dos escritores, tanto polo que atinxe á problemática das nosas nacións sen estado, como tocante á defensa efectiva dos dereitos humanos; deste xeito, constatamos o feito dunha represión que tamén concerne a escritores, tanto das nosas nacións como doutras do mundo”.

Iruña, a 4 de novembro de 2006»

Share

Lusofonía IX: a Academia Galega da Língua Portuguesa

Catedrático José-Martinho Montero SantalhaEste proxecto supón unha tentativa de institucionalizar as actividades que desde hai xa tantos anos os lusistas levan a termo na Galiza. Os reintegracionistas, quere dicir, os galeguistas lusógrafos. Trátase de crear unha plataforma sólida desde a que dialogar cos países de lingua oficial portuguesa, a cal supón unha estratexia para internacionalizar o noso acervo cultural, que progresivamente se vai vendo abandonado ou castelanizado. Supón, en termos de patrimonio cultural, unha “posta en valor” da cultura galega perante o mundo losófono que implica porosidade, permeabilidade e irmandade explícitas. No entanto, como a nosa cultura xa é defendida através de institucións que usan o galego na súa forma institucional actual, e mesmo desde esta se chega a divulgar en Portugal e no resto do mundo, haberá quen pense que esta iniciativa resta enerxías á comunidade para valorizarse, fomentando a secesión creativa, e até a ideolóxica. Porén, as actividades dunha virtual Academia Galega da Língua Portuguesa en nada deberían restar o esforzo realizado pola actual Real Academia Galega, se nos posicionamos nunha perspectiva estritamente cultural. Ben podía significar, aínda, un valor acrescentado.

No entanto, o problema aparece cando situamos por riba dunha estratexia cultural unha particular necesidade política. Neste sentido, e alén do nacionalismo castelanófilo, hai amplos sectores do nacionalismo galego que precisan dunha diferenciación expresa entre galego e portugués para soster seu propio concepto de nación galega indisolúbel na portuguesa. Así, mentres o castelán avanza o portugués é rexeitado de varios pontos de vista, e a lingua galega non recibe, moribunda, a necesaria transfusión de urxencia que precisa.

A política alicérzase nun plano mais continxente que a cultura, a cal remite para realidades perennes da personalidade do pobo ademais de para mixturas que a fan máis rica e evoluída, non máis impura. O concepto de pureza cultural nace de entender a cultura como un ser embalsamado que non se relaciona con outros. E ese relacionamento non implica que non posúa unha personalidade propia que sempre tenta aprimorarse. Como dicía Agostinho da Silva no post precedente: “o político precisa de aprender certas coisas: que a sua base de trabalho é a cultura e não ao contrário. É aprendendo cultura e inserindo-se na cultura que ele pode fazer uma política decente.”

Se me permiten parafrasear Pessoa e Castelao a un tempo, direi que a miña patria é a lingua galega, en todas as modalidades en que sexa capaz de florecer.

Share

Notícia de Agostinho da Silva, por José António Lozano

Agostinho da Silva, Colóquio Internacional em CompostelaCelebrou-se em Compostela, na Faculdade de Filosofia, os passados dias 30 e 31 o Colóquio Internacional Agostinho da Silva e a Cultura Galaico-Portuguesa” na que participantes de Portugal, Brasil e a Galiza nos falaram sobre a obra e o pensamento deste homem singular e extraordinário, que tivo um especial contacto e interesse pola nossa terra. Nas suas próprias palavras: “Contínuo a ver a Galiza como a “chave” da abóbada peninsular, a feição capaz de levar Portugal a participar como uma das unidades autónomas da nova Ibéria, não só esta aqui, dos Pirinéus para baixo, mas a que anda também por África, Ásia e América do Sul.”

De qualquer maneira que olhemos a vida e a obra de Agostinho da Silva uma cousa fica clara para qualquer: é irredutível a um esquema, a um estilo ou a uma perspectiva unidireccional. Deste jeito a sua influência chega a todo tipo de pessoas e lugares mas com um ponto em comum: a absoluta necessidade da libertação humana para além de etiquetas ideológicas, culturais ou religiosas. Podemos nomear algumas características básicas, mínimas e parciais, das inumeráveis que poderiam ser ditas:

  • 1. Tal como em Pessoa a sua Pátria é a língua portuguesa.

  • 2. Os três “esses” como garantias básicas dos direitos e a dignidade humana: suntento, saber e saúde. O capitalismo é concebido como uma expropiação do património e da dignidade humana.

  • 3. A necessidade absoluta de sinceridade para com os próprios ideais, porque deste jeito nos veremos obrigados a nos pôr uma e mil vezes em questão, melhorando-nos.

  • 4. A política e os politiqueios são um substituto da accção real de transformação do homem. Não se devem confundir os meios com os fins: e a finalidade é a completude humana, quer dizer, todas as acções devem inspirar-se e dirigir-se à consecução de um objectivo espiritual.

  • 5. Eis aquí o V império, o reino do Espírito Santo de Joaquim de Flora, reino transcendente que ao mesmo tempo se vive na imanência e na iminência do presente que já é futuro. O futuro começa aqui, agora.

Muito se poderia aqui dizer de Agostinho da Silva mas uma cousa fica clara: a quase absoluta ignorância que na Galiza existe sobre a sua pessoa e a sua obra o que, penso, é muito sintomâtico de que aqui se gosta muito da consigna, do compromisso ignorante e do nacionalismo obtuso mas pensar, pensar e agir com inteligência é um outro cantar: para isso não há tempo, estamos excessivamente ocupados nas nossas trapalhadas!

AGOSTINHO DA SILVA (FRAGMENTOS)

Sobre a Galiza

Antes de 1974, visitei muitas vezes a Galiza, aprofundei o meu conhecimeto da história e da cultura galegas, o que fortaleceu uma ideia minha de que devemos repensar a fundação de Portugal. Não no sentido de buscar informação nova ou de propor informações diferentes, mas para questionar o que se poderá chamar os erros da história de Portugal.

Não teria sido um erro a forma que tomou o gesto fundador de Afonso Henriques, agredindo a mãe, repelindo com violência o Conde de Trava para o reino de Leão? Muitas vezes me interrogo se Portugal não terá de ser fundado outra vez. (Entrevista com Agostinho da Silva, in Dispersos, pág. 65)

ICALP- … Isto é, há casamento entre noivos, entre Portugal e Galiza, um abarca e outro arca? Como é?

A.S.– Aí põem-se dois problemas. Um é o problema da própria origem de Portugal. No estado actual, a minha impressão com Portugal (eu estou a falar com toda a liberdade e franqueza, depois pegam numa tesoura e cortam aquilo que não for publicável segundo os vossos critérios) é a impressão de que quando uma pessoa se engana na paciência, ou está a fazer um jogo com outro e a coisa se atrapalhou: é preciso baralhar e dar de novo. Então o baralhar e dar de novo começa polo princípio, e o princípio, para nós é o Condado Portucalense. Então quais as relações que poderia ter havido entre o Condado Portucalense e o Condado Galego? É evidente que o D. Afonso Henriques era um menino e tinha toda a impaciência da meninice. Hoje podemos ver que talvez tivesse havido uma precipitação de manobra. O negócio “maquiavélico, no bom sentido, era manter as possibilidades do Condado Portucalense e do Condado galego seguirem juntos um caminho na História.

A coisa não deu. Mas, como se trata do tal baralhar e dar de novo, temos aí um problema: ver como é que nos podemos voltar às origens e rever toda a história de Portugal. O que nos levanta uma outra questão: como nós não sabemos qual é a verdadeira máquina da história, como é que as coisas funcionam, toda a vontade que nós temos de dizer que na história alguma coisa foi errada, ou certa, é inteiramente acientífica. Só podemos dizer que na história houve tal acontecimento. Se ele foi bom ou mau, não sabemos. O que sabemos é que sucedeu daquela maneira, naquela altura.

Portugal seguiu a sua evolução, a Galiza fè-lo para o lado de lá; são de facto os noivos que os pais não deixam casar, de um lado e outro do rio. De maneira que o problema quanto às origens é um e o da relação Portugal-Galiza é outro. Deixemos então o primeiro porque ele vai ser implicado pelo outro, o do futuro. (Entrevista do prof. Agostinho da Silva ao ICALP, in Dispersos, pág. 92-93)

ICALP – Neste retalho de culturas existirá portanto, de qualquer modo, uma relaçao privilegiada com a Galiza?

A.S. – A única região que já é ibérica do futuro é a Galiza. Exactamente porque é uma região de língua fortemente Minhota, se não quisermos dizer Portuguesa, de herança Celta, se quisermos ir para alguma adivinhaçao pré-histórica; e ao mesmo tempo, pela paixão de Isabel, a Católica, pela Galiza, é uma região que também apanhou muita coisa da cultura que poderiamos chamar Espanhola, predominantemente castelhana. De maneira que, se olharmos a Galiza, ela poderá ser o ponto da Península em que já duas culturas se entendem e, poderíamos dizer, começam a ter alguma mestiçagem. O que tem um aspecto curioso, quando muitos escritores ou intelectuais Galegos acham que seria muito interessante que o galego se fosse aproximando do Português – pelos menos o falado, se isso for possível, e o escrito, sobretudo por causa da área que vai ser abrangida pela Língua Portuguesa; que deixa hoje de ser portuguesa para ser uma língua galaico-luso-afro-brasileira, se tivermos em conta, por exemplo, aquela proposta do Padre Santalha, de um dicionário geral.

ICALP – (…)

A.S. – É uma aproximação puramente cultural, a que os políticos podem dar significação política, na medida em que isso for necessário. Mas o político precisa de aprender certas coisas: que a sua base de trabalho é a cultura e não ao contrário. É aprendendo cultura e inserindo-se na cultura que ele pode fazer uma política decente. Porque senão ele está arranjando uma receitas que servem para matar o rato que aparece mas não para a desratização completa… (Entrevista do prof. Agostinho da silva ao ICALP, in Dispersos, pág. 95-96)

Nunca se devia ter abandonado a Galiza; se havia que morrer, havia que morrer junto com ela; Portugal tem culpa das lágrimas de Rosalía, e cada emigrado que não volta a ele o acusa. (Considerando o Quinto império, in Dispersos, pág. 192)

Religião e espiritualidade

As religiões, portanto, além de tudo porque falam, e como falam, se declaram históricas: tiveram um principio, vimos que de algumas houve fim, outras terão porventura e igualmente o seu fim. Fundadas sobre o não-separar, tão forte lhes foi a história que muitas delas acabaram por se dividir, e por aí terminaram como religiões, só são verdadeiramente religiosas aquelas que, para além de toda dissonância, sempre afirmaram a fundamental unidade, aquelas que sempre puseram acima de tudo a fraternidade, aquelas para as quais mais vale ser bom irmão do que excelente sábio. Quanto às outras, se realmente existem, será seu fatal destino o de negociarem uniões como os países negociam tratados de comércio, por um oferecer e um recusar, por um pedir cem para obter cinquenta, pelas manhas da diplomacia e não pelos abraços que fecundam…

… É o Espírito o que une Pai e Filho, dos quais vem tudo o resto, como criação da redenção; é o Espírito a fonte indefinível de onde a vida pode fluir sob quaisquer formas, aquelas que eu conheço e venero ou não, e aquelas de que nem sequer posso ter uma ideia; é o Espírito que anima os que estão comigo e os meus adversários; foi o Espírito quem me trouxe Cristo e quem a outros trouxe Buda, Maomé e Lao-Tseu, foi o Espírito quem me deu Eckhart e quem me deu a geometría analítica; nele se reconciliam Aristóteles e Platão, nele se acabam as geografias ou políticas, que separam Ocidente de Oriente.(Ecumena, in Dispersos, pág. 228-229)

A ordenação religiosa, e não tomo aquí a palavra num sentido puramente sacramental, vai ser uma necessidade absoluta do mundo futuro. Não poderá, porém, ser uma ordenação de determinada corrente religiosa com exclusão de outras, e aquí acode o espírito português com a sua religião do Espírito Santo, em que entravam Mouros e Judeus; não poderá ser de forma alguma burocrática e centralista… (Considerando o Quinto Império, in Dispersos, pág. 195)

… lamentamos muito que o nosso bom senso nos impeça a sua loucura [en refêrencia a Sampaio Bruno, mas somos tão sebastianistas como ele, com o acrescento de que há um D. Sebastião morto em cada um de nós vivo e desejamos que ele surja depressa de seus nevoeiros, só, solicitamos, com mais senso táctico e estratégico do que o pobre do Rei. Pensamos que todo caminho filosófico debe ser teológico, para afirmar ou negar Deus, pois Deus é e não é ao mesmo tempo; pensamos que esse, o do Asoluto pode ser centro de ecuménico, de um ecuménico primeiro português depois mundial, com cristãos, budistas, muçulmanos ou animistas o adorando em suas particulares línguas religiosas, numa igreja pela primeira vez universal. (Barca d’Alva. Educação do Quinto Império, in Dispersos, pág. 492)

Sobre a política

Da política nem vale falar: é processo que se adaptou mal a gentes não modeladas pelos padrões anglo-saxonicos ou que poderia quando muito organizar em linhas eficientes a vida material da acção, mas falta-lhe, por um lado, convicção interna…, por outra parte, e acompanhando-se aqui o movimento geral do mundo, o desinteresse público pela política é quase total, não, como se costuma supor, pela baixa qualidade dos políticos ou por excessivo comodimo pela parte do povo, por egoismo seu, mas porque os instintos mais profundos e um sentido geral da evolução da história fazem entender que a política passou a ter uma importancia mínima; à falta de convicção interna e talvez como interdependente, veio a a juntar-se a falta de convicção externa: a política é inoperante por ser afinal, se se me permite uma imagem absurda, um vácua actuando no vácuo.

Nos voltamos, naturalmente, para a ideia de que a identidade de fins e meios, a preminência de objectivo e as condições de que partimos, o fulcro indispensável do movimento resida numa intuição de carácter religioso, ou, visto sob u aspecto colectivo, num movimento místico de massas (…) Seria evidentemente ocioso querer prever de que modo esse movimento religioso se poderá processar, já que a invenção inesperada e a novidade dos caminhos lhe terão de ser primordiais características (…) se fosse lícito empregar símile histórico, nos lembrariamos de alguma coisa semelhante que foi, com Maomé e seus sucessores, a irrupção dos árabes no mundo antigo ou, num aspecto mais conservador, a organização dos monges cavaleiros. (in Dispersos)

Acho graça às homenagens

Que me prestam

Excelente sinal de ilusões

Que a eles restam;

Sou tão humano quanto os outros,

Com qualidades e defeitos

E mais as manhas que se escondem

Em seus peitos,

Se a hora mo facilita

Já resplendo,

Mas, se estreita é a passagem,

Me defendo;

Audácia nunca me falta,

Com ela ataco,

Mas também já teno dado

Parte de fraco

Só pura sorte me tem levado

Ao melhor de mim,

Nem sempre os meios de que me sirvo

Valem o fim,

Sinto que os êxitos são o que tinha

De acontecer,

Comigo ou outro tudo seria

Igual vencer;

Mas sempre é isto o que sucede

Com toda a gente,

De baços astros rolando vagos

Luz aparente;

De nós nada mais deixamos

Que vãs memórias,

Só Deus é grande, só Deus é Santo

E o demais histórias.

Praça do Chile, 02.06.1981

Share