Ilustracións de Alberto Esperante para Metal central

Esta foi a fantástica ilustración de Alberto Esperante escollida para o meu Metal central, previsibelmente a saír no outono na Espiral Maior. As outras opcións, non menos sorprendentes, foron as seguintes:

A. F.

Share

9 comments to Ilustracións de Alberto Esperante para Metal central