Lusofonía XIX: o portugués como lingua de futuro en Estremadura

Diario cultural: «Máis de dez mil alumnos estudan na actualidade portugués en Estremadura.»

Aquí, como xa o falamos, non queremos aprender a escribilo. Como é próximo, como se parece connosco, non o valorizamos. Será que tencionamos chegar tarde ao noso propio destino?

Share

Comments are closed.