A sociedade de Autores británica falou

Contratos de entre 10 e 20 anos máximo, nunca durante todo o período de vixencia dos dereitos de autor. Maiores marxes, negociación por separado de todo o que non sexa texto stricto sensu. Revisión de royalties cada 2 anos. Posibilidade de rescisión do contrato se un título non chega ás vendas esperadas… (Tati Mancebo)

Share

Comments are closed.