Non se debe confundir valor con prezo, por Enrique Dans

Para todas aquelas que precisan algunha reflexión máis sobre a situación do mercado do libro dixital recomendo esta lúcida nota de Enrique Dans sobre a “guerra dos eBooks”.

Share

Comments are closed.