Milpedras: litografía, música e poesía


Milpedras: Un recital de altura, unha música cativadora e un contexto artístico e artesanal de ensoño. Só era preciso xuntar unha compañía adecuada para a vontade de repetir xurdir como unha substancia adictiva consumida desde tempo inmemorial para solaz dos corazóns sensíbeis.

Share

7 comments to Milpedras: litografía, música e poesía