Xavier Alcalá: a importancia de respeitar os galeguistas

Xavier Alcalá: «[…] Cando algúns comezamos a escribir da conveniencia de dominar o portugués coa facilidade básica de quen fala galego, escoitouse de todo. Agora que a AGAL vai facer importante aniversario, ninguén lembra a Ernesto Guerra da Cal e a súa visión pan-galeguista da lusofonía.
Sen embargo, permítese que un pailán integral, que non viu o mundo máis que polo furado da porta (da aldea, que nunca desa aldeíña saíu máis que para ver catro cidades como se fosen aldeas), malle sen respecto en figuras coma as de Guerra, Carballo (Carvalho) Calero ou Guerra da Cal.
Cando o Brasil e a Turquía entran a mollar pan no prebe da economía mundial, hai un imbécil con título de catedrático que aínda se atreve a manter que, para “lingua universal”, ben lles chega aos galegos co castelán.
Seica non sabe de economía, de que só pode haber cultura viva con excedente económico. Seica non sabe que a forza dunha lingua se mide multiplicando o número dos seus falantes pola suma dos produtos internos brutos dos países que a teñen por código de comunicación […]»

Share

Novos retos para Iago Martínez

Iago Martínez: «Xornal de Galicia xa non existe e de Xornal.com queda apenas un simulacro. Dá igual o que dure. Non hai xornalistas detrás dos titulares. Ningún. É unha pantasma. Doe.

A liquidación levou por diante moitas cousas, unhas importantísimas e outras menos. Entre as miúdas estaba Deliberadamente. Nunca dei actualizado aquel blog. Desta vez prometo ser puntual.»

Iago, que ofrece desde hai tempo unha pluma imprescindíbel no ámbito da cultura, confírmanos que aceita os novos retos que a actualidade a tantos reclama: máis atención, máis colaboración na rede e todo o talento. Porque dos defectos das políticas culturais e económicas han de nacer as nosas virtudes.

Share

O Galego nos medios de comunicación

«[…] Nos últimos tempos, varios medios de comunicación escritos de Galiza deron un novo paso nesa estratexia de marxinación e invisibilización do noso idioma: as declaracións individuais ou colectivas de persoas e entidades que teñen unha permanente práctica lingüística en galego son traducidas e presentadas –mesmo entre aspas para aparentar a literalidade- en castelán como se foran feitas nese idioma. Chégase a traducir os eslógans e lemas das mobilizacións e os textos das pancartas. Distorsiónase así gravemente a imaxe pública de persoas e colectivos que teñen entre os seus sinais de identidade a constancia no emprego e a defensa da lingua galega.

Por todo o devandito, como galegas e galegos, asinamos a nivel individual ou colectivo o presente escrito e esiximos dos medios privados de comunicación de masas en Galiza:

1) A presenza do galego nun 50% da totalidade do espazo escrito e tempo da grella de programación.
2) A reprodución literal das nosas declaracións e intervencións na lingua en que as expresamos.
3) A transcrición literal dos eslógans e textos das pancartas na súa lingua orixinal.

Esta reclamación do mínimo respecto seralles trasladada aos empresarios ou directores dos medios, e se estes continuaren na súa actitude discriminatoria estudaremos facer valer os nosos dereitos ante os tribunais de Xustiza e as instancias internacionais pertinentes. […]»

{Vía Marxinacion do galego nos medios}

Share