2 thoughts on “A profesión de escritor

  1. Estou completamente dacordo contigo, Peke. E a túa discreción, ante tantos comentarios improcedentes, hónrate. Hai moitos que non sendo escritores critican con tanta vehemencia que parece que se cren críticos literarios, e as súas críticas faltas de todo criterio técnico déixanos en evidencia. O que acontece é que non teñen sensibilidade para imaxinar o que custa escribir unha novela só vulgar e o que significa facer unha crítica literaria decente. Así como se fala de fútbol críbanse as letras galegas.
    A outro nivel, con respeito e sen pretensións, por que non dar libremente a nosa opinión sobre calquera obra, falando simplemente do que nos gusta ler?
    Comparto o teu primitivismo, que me parece un desexábel salto evolutivo.

  2. O tema apaixóname, pero córtame un pouco espraiarme nuns comentarios.
    O que me semella é que estamos nun “corralito” no que, en canto un pito sobresae, é atacado polos galos oficiais e viceversa: cando o pito consegue medrar o suficiente ataca os vellos. Para min sería todo máis sinxelo se cada escritor se dedicase ao que debe: escribir. Pero, en fin, eu son bastante primitiva tanto no xeito de vivir coma noutras facetas: vivo e deixo vivir.

Comments are closed.