Alfredo Ferreiro, Breves

Os axentes culturais na encrucillada

Xan Bouzada: “O desafío é que os valores que subxacen ás políticas culturais teñen que ser imprescindibles. Cumprindo cubrir gastos e financiar a cultura, debe haber tamén un alento ideolóxico para aspirar a unha cidadanía culta e a unha democracia cultural máis profunda.” (Actas dos encontros “Cultura e Novas Tecnoloxías” celebrados no Consello da Cultura… Read More Os axentes culturais na encrucillada

Share