— —

Xavier Alcalá, por Alfredo Ferreiro (2008)

Foto de Alfredo Ferreiro na casa de Xavier Alcalá, co material propio manuscrito que entregaría ao arquivo de Real Academia Galega en 2008.

Share