• 0034-609-653-176
  • contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

Interliteral 09: Juan Gutiérrez, “A función social da literatura electrónica”

«É imposíbel desenvolver unha actividade que requira coordinación ollo/man e manter unha conversa coherente ao mesmo tempo, é dicir, videoxogos deste tipo e conversa coherente son incompatíbeis nun mesmo momento. Algo similar ocorreo coa televisión.

Entre 1982 e 2002 caen os niveis de lectura literaria. A taxa máis alta de caída está no grupo máis novo (18-24 28%)

Incremento dun 30% de persoas no mundo nas persoas a faceren escrita creativa.

En 10 anos as grandes editoras deixarán de editar en papel por completo e este sector ficará relegado a pequenas editoras que lle engadan algún tipo de valor. […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share