• 0034-609-653-176
  • contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

Crimes políticos

Quen destrúe a cultura ou, o que é o mesmo, quen non a defende cando o mandato popular o ordena, é un criminal e, por suposto, un antidemócrata. Criminal, evidentemente, porque atenta contra o patrimonio do país; antidemócrata porque incumpre o pacto democrático que asinou, aquel que o fai responsábel da defensa dos valores esenciais da comunidade.

Lembremos que os gobernantes non gañaron a praza nunha tómbola, senón que prometeron implantar un programa político viábel someténdose a unhas leis que nos obrigan a todos por igual, como cidadáns que somos, gobernantes e gobernados.

Share