2 thoughts on “Como denominarmos a acoso cultural que sofre a Galiza?

  1. Sen dúbida ese é un bon calificativo. Eu propoño vencellar ademais o desastre ecolóxico e a política do PP co desastre culturicida: a MAREA NEGRA DA CULTURA. Sería, neste sentido, reclamar a axuda de voluntarios de todo o mundo (ou polo menos da Iberia) para apoiar a defensa da cultura galega.

Comments are closed.