Alfredo Ferreiro, Arte, François Davó, Música, Pedro Casteleiro, Poesia, Ramiro Torres, Vídeos

Milpedras: litografía, música e poesía


Milpedras: Un recital de altura, unha música cativadora e un contexto artístico e artesanal de ensoño. Só era preciso xuntar unha compañía adecuada para a vontade de repetir xurdir como unha substancia adictiva consumida desde tempo inmemorial para solaz dos corazóns sensíbeis.

Share

3 thoughts on “Milpedras: litografía, música e poesía

Comments are closed.