Alfredo Ferreiro, Sistema literário, Vídeos

As conclusións da Federación Galeusca

Axenda Cultural da AELG: «[…] 1. Demandamos do goberno central garantías e respecto equitativo e de adecuación de políticas de fomento e divulgación das nosas literaturas nacionais en pé de igualdade coa literatura escrita en lingua castelá. 2. Denunciamos as actuais políticas estatais de afronta e negación dos nosos idiomas nacionais, coa pretensión de anularen… Read More As conclusións da Federación Galeusca

Share