• 0034-609-653-176
  • contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

‘O mundo habitado’, exposición de foto/poesía de François Davo e Gonzalo García

Exposición de François Davo e Gonzalo García

Até o 31 de decembro, “O mundo habitado” que descubriron François Davo e Gonzalo García chama por nós desde a Casa Museo María Pita da Coruña (Herrerías, 28). Trátase dunha exposición en que a escritura e a fotografía se unen para dar unha sorte de luz no territorio misterioso do máis ancestral, concretado neste caso no Dolmen de Axeitos. Fotos sobre as sombras que a pedra ofrece e textos sobre o saber que a pedra garda, feixes de luz cruzados que os artistas mostran limpamente, para que o lector/expectador apañe no detalle o universal.

1 thought on “‘O mundo habitado’, exposición de foto/poesía de François Davo e Gonzalo García

Comments are closed.