• 0034-609-653-176
  • contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

A queda da língua acarreta a queda do sistema literário

Delegação da AELG. Fonte: Sermos Galiza

«[…] “Os bos froitos da situación actual da literatura no nivel creativo ´-á altura de calquera literatura Europea- son resultado de vinte ou trinta anos dun proceso que se foi conseguindo mais que agora se está a derrubar. A consecuencia do retroceso da lingua galega no ensino conlevará unha perda de lectores que afectará tamén na produción literaria e editorial”, sinala o presidente da AELG [Cesáreo Sánchez Iglesias]. Comparte tamén a aclaración da avogada e escritora Ledicia Costas que defendeu que o concepto de profesional non está, no noso caso, vinculado a vivir da escrita, o que practicamente non é posíbel, senón á propia consideración e dedicación profesional á literatura.

“En vinte anos haberá menos escritores, menos lectores e, polo tanto, menos posibilidades de profesionalización. Esta situación nosa contrasta cos avances en Euskadi e Catalunya”, destaca Cesáreo Sánchez Iglesias […]».

Infelizmente, de seguirmos assim em dez anos quase não restarão livrarias nem editoras em galego e a escassíssima presença da literatura galega (se comparada com a sua qualidade) não terá motivos para denunciar sua rara visibilidade nos média.

{Ler mais em “A profesionalización afástase na literatura galega” – Sermos Galiza}

Share

Leave a Reply