• contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

Enfim, a contestação do Centro Pen Galicia

centro pen galiciaA tentativa de debate sobre política cultural que comecei em 27 de janeiro chega a termo. O Centro Pen Galicia, a quem inicialmente tomava como exemplo de opacidade na gestão e me servia de pretexto para denunciar a indigna situação económica e os agravos comparativos com que a Conselharia de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Secretaria Geral de Política Lingüística distribuem irrisórios e até insultantes contributos, publicou uma contestação à minha carta aberta.

Quase nada resta por dizer já, ao menos pola minha parte. O Centro Pen Galicia estima que não funciona de modo opaco e mesmo se defende de acusações que não creio ter dirigido contra ele, mas contra os diversos governos e instituições galegos: o “agravo comparativo”, que acho evidente se comparadas as atividades com as da AELG e tendo em conta que recebe esta as mesmas ajudas. Também não creio o ter acusado de “inatividade” nem de qualquer “trato de favor” que, dado o caso, teria acontecido também de parte de quem concede apoios económicos em virtude de uma tabela dada de méritos.

Não vou entrar já, portanto, a discutir o que é exato e inexato. Avondo foi dito, e a gente pudo ler os argumentos e erguer sua opinião. Tod@s tivérom a oportunidade de falar e a maior parte calou à hora de questionar o Sistema, esse modo de “trabalhar” que arrastamos desde o franquismo e que esta pseudo-democracia não quijo erradicar, e isso é que foi significativo para mim. Só tratei de que algumas aclarações foram feitas, e os que debatemos e se quadrar nos molestamos mutuamente não desvelamos grandes mistérios. Onde tudo ficou, para mim, como sendo o mais grande mistério desta respeitosa briga verbal, foi nas sombras e nos silêncios, nos nomes que permanecérom ocultos sem manifestar seu critério sendo intelectuais que habitualmente protagonizam os protestos e que juram apoiar o progresso do país e a defesa da cultura desde compromissos irrenunciáveis. Vozes de sempre caladas como nunca, acocorinhadas na sombra, à espera não sei se do convite para uma nova gala ou por não se sentir vulneráveis apoiando este ou aquele bando. Se for assim, quando o país que tanto adoram poderá contar com a sua valentia e a sua paixão?

Mais uma cousa por dizer: celebro que a Deputación de Ourense decida gastar o dinheiro público num evento literário em lugar de soterrá-lo na neve de Manzaneda para que quatro ricaços podam deslizar à vontade, como me dixo uma das poucas pessoas que a este debate prestárom atenção. Deixemos por agora o conto, e desejemos que a moura eterna dos nossos castros nos inspire e que no amor pola Terra impere a sensatez.

E para que o arquivo não fique incompleto, reproduzo a carta de resposta publicada em Praza Pública:

«A Xunta Directiva do Centro PEN Galicia quere manifestar, perante a “Carta aberta a Luís González Tosar”, publicada en Praza Pública o 3 de marzo por Alfredo Ferreiro, que:

1.- A actual directiva foi escollida na Asemblea Xeral Extraordinaria do pasado 20 de febreiro, convocada en tempo e forma segundo establecen os Estatutos vixentes (Rexistro Central de Asociacións da Consellería de Xustiza, Interior e Admon. Local. 3 de febreiro de 2005). Asistiron á mesma, 13 escritores e escritoras membros e enviaron o seu voto delegado outros 13 asociados, segundo consta na correspondente acta. Somos, polo tanto, o órgano de dirección do PEN Galicia e como tal respostamos ás infundadas acusacións de “funcionamento opaco”, “inactividade”, “trato de favor”, “agravio comparativo” e outras afirmacións inexactas do señor Ferreiro.

2.- O PEN Galicia, integrado no PEN mundial en 1989, conta con 26 anos de traballo ininterrompido na promoción interior e exterior da lingua e literatura galegas, na loita pola liberdade de expresión e demais principios que contempla a Acta Constitutiva do PEN Internacional, facendo fincapé na libre difusión de pensamento en cada nación ou comunidade cultural, a través das linguas e literaturas do mundo. Desde hai unha década, o PEN desbotou a denominación de “clube literario” para constituirse formalmente nunha organización apolítica con estatus especial de ente consultivo da ONU e ente asociado da UNESCO para asuntos literarios e privación dos humanos, nomeadamente do dereito de expresión e opinión.

3.- As actividades máis salientables no eido exterior do PEN Galicia, consisten no noso traballo nos comités aos que pertencemos: Comité de Tradución e Dereitos Lingüísticos (do que a nosa expresidenta Úrsula Heinze foi vicepresidenta, participación na redacción, en 1997, documento de Dereitos Lingüísticos e Tradución aceptado pola UNESCO e do Manifesto de Girona en 2011), Comité da Paz (apoio a escritores e xornalistas exiliados), Comité de Escritores en Prisión (que a instancias do PEN galego declarou ao noso compañeiro Xosé Luis Méndez Ferrín como exemplo de escritor comprometido do ano 1972, a raíz da súa condena de dous anos de cadea pola ditadura franquista, personándose, daquela, o PEN International na súa causa no TOP e no TS a través do entón Secretario Internacional Peter Elstob) e, máis recentemente, no Comité de Mulleres Escritoras e na Plataforma Outwrite (dereitos e liberdade de expresión do colectivo LGBTQI). Boa proba da consideración acadada teñen sido a organización do 60º Congreso Internacional (Santiago, 1993. Declaración de Compostela encabezada por Salman Rushdie), a World Poetry Day (Santiago de Compostela, 2001) coa presenza dos Nobel Derek Walkott e Wole Soyinka, o encontro Descordo de amor: Occitania en Galicia (Samos, 2008), Galicia-Iberoamérica, un mundo literario (2009), Festival Free the Word / Libera a Palabra (Santiago de Compostela, 2010) Conferencia Iberoamericana (Santo Estevo de Ribas de Sil, 2012) e as Bienais “De pedra e de palabra” dedicadas ás literaturas da lusofonía, Europa, Asia e África (2008-2014).

4.- Na nosa acción interior, só citarmos as once edicións dos Premios “Rosalía de Castro” (1996-2016) para galardoar o conxunto dunha obra en lingua portuguesa, vasca, catalá e castelá. Xornadas arredor de Xohán Manuel Casado (2002), Xohana Torres / Antonio Gamoneda (2010), Gao Xingjian (2011), Xosé Fernández Ferreiro (2012), Víctor Campio Pereira (2013), Pura e Dora Vázquez (2014), Mª do Carme Kruckemberg e Carlos Casares (2015). As sete edicións dos Premios “Voz de Liberdade” (2003-2015), a Lembranza de Eduardo Blanco-Amor (2003-2015), o Premio de poesía “Afundación” (2002-2016) e a edición das Coleccións “Arte de Trobar” (poesía), “O gato tradutor” (tradución), “Alén mar” (monografías), “Currupa literaria” (narrativa e poesía) e outras publicacións.

5.- Informámolo, por último, de que no Congreso do PEN celebrado en Quebec (outubro de 2015), a Asemblea de Delegados, representativos de 96 Centros PEN do mundo, acordou, examinadas outras propostas, aceptar a de Galicia para que o 82º Congreso Mundial da organización teña lugar en Ourense, do 26 de setembro ao 2 de outubro. Remitímolo ás declaracións do Director Executivo do PEN International, o escritor catalán Carles Torner (La Voz de Galicia, 23 de febreiro de 2016).

Asinado:

Luís González Tosar (Presidente)
Alfredo Conde (Vicepresidente)
Úrsula Heinze (Vicepresidenta)
Luciano Rodríguez (Secretario)
Armando Requeixo (Vicesecretario)
Bieito Iglesias (Tesoureiro)
Xabier Castro Martínez (Director técnico)

e os Vogais:
Marilar Aleixandre
Inma López Silva
Manuel Guede
Xosé Ramón Pena
Román Raña
Miguel Anxo Fernández
Luis Menéndez»

*

Nota: Cfr. Carta aberta a Luís González Tosar; “O PEN Galicia cabalga cara ao seu congreso internacional”; “Affaire” Centro Pen Galicia: comunicado da AELG; «Luís González Tosar: “No Congreso de Ourense do Pen Internacional, o mundo coñecerá a cultura galega sen tutelas”»; “Chafallada no Centro Pen de Galicia”; «No reino de Dinamarca»; “A directiva do Pen Club de Galicia pecha o prazo de presentación de candidaturas á súa renovación sen facilitar o listado de socios”; «Por que calamos @s escritor@s?».

Share

Leave a Reply