• 0034-609-653-176
 • contacto@alfredoferreiro.com
 • Galiza, Espanha, Europa
O levantador de minas
Presentadas as bases da 31ª edición do Certame de narracións breves Manuel Murguía de Arteixo

Presentadas as bases da 31ª edición do Certame de narracións breves Manuel Murguía de Arteixo

O director literario, Alfredo Ferreiro, presentounas perante o alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, o resto das autoridades locais e o público presentes

AS BASES, que na súa versión completa están dispoñíbeis na web do Concello de Arteixo (arteixo.org), pretenden deste xeito, por 31º ano, contribuír ao desenvolvemento da narrativa e honrar o noso Patriarca:

 • Poderán concorrer todas as autoras e autores que o desexen cun único relato, de temática libre e escrita en lingua galega.
 • Os relatos, que deberán ser orixinais e inéditos en calquera soporte, deberán ofrecer unha extensión non inferior a 15 páxinas nin superior a 30.
 • Os traballos presentaranse por cuadriplicado e baixo plica.
 • O prazo de presentación de orixinais rematará o 31 de xaneiro de 2.022.
 • Non se admitirá máis de unha obra por autora.
 • Establécense tres premios: un primeiro premio dotado con 4.000,00 €, un segundo de 2.000,00 € e un terceiro de 1.000,00 €.
 • O xurado, constituído por membros de recoñecida solvencia, será designado polo Concello de Arteixo e fará pública a súa decisión inapelable no mes de maio de 2.022.
 • Os tres finalistas deberán estar presentes o día 20 de maio de 2.022 no acto de entrega para recibir os premios, salvo ausencia xustificada.
 • A contía dos premios inclúe o pagamento dos dereitos de autor relativos á primeira edición das obras no ámbito dun volume colectivo que poderá publicarse nos 5 anos seguintes á concesión dos galardóns.

No mesmo día, e dentro do programa de actividades ROSALÍA, MURGUÍA E ARTEIXO (colaboración da Casa de Rosalía de Castro e o Concello de Arteixo), foi plantada a carón do Centro Cívico Cultural a “figueira rosaliana”, con placa explicativa. Outra das actividades deste mesmo día foi a presentación dos libros “Cartas a Murguía (1886-1923)” e “IV Correspondencia da familia Murguía-Castro e outras cartas” de Xosé Luís Axeitos e Xosé Ramón Barreiro, coa presenza de Axeitos e do presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. No mesmo acto, tivo lugar unha doazón de 25 exemplares dos devanditos libros ao Concello de Arteixo.

Leave a Reply