Texto colectivo: cadáver exquisito 2

Los peores sueños caminan por la vida en el huerto ocre y seco
As árbores florecen e aman desesperadamente cazos e sarténs irisadas
Las naranjas verdeaban: huele y deshuele sobresaliente amanecer
Pestanas ao vento sabían a morte subidas a unha figueira
Medias naranjas racanean acompasadamente cantando desesperadamente
As serpes voadoras machucaban a herba: tempo de lectura

Share

Tertulia con Xabier P. Docampo

O luns 13 de abril contamos coa presenza de Xabier P. DoCampo, escritor ben coñecido que reside na nosa cidade. Grazas á súa amabilidade e ao interese que ten por coñecer os seus lectores tivemos a oportunidade de discutir con el abondosas cuestións sobre O libro das viaxes imaxinarias, da súa autoría en colaboración con o ilustrados Xosé Cobas, así como sobre a obra que lle serviu de inspiración, As cidades invisíveis, de Italo Calvino. Describiunos o seu proceso creativo, o plano de traballo da obra en cuestión e mesmo a conversa se dilatou con temas como o sentido gnóstico das viaxes, a morriña do emigrante e as grandes referencias universais sobre a literatura de viaxes. Ficamos moi agradecidos e satisfeitos coa súa visita ao noso obradoiro.

Share