— —

Chegan tempos revoltos_Vidal

Ilustración de Fidel Vidal para o poema “Chegan tempos revoltos”, de Xavier Seoane (pertencente ao libro “Do ventre da cóbrega”)

Share