Surreal Academia Galega

Propoño ao Grupo Surrealista Galego a creación da Surreal Academia Galega, cos seguintes estatutos:

Artigo 1º e único: A petición propia, poderá ser admitida na Surreal Academia Galega calquera persoa vencellada ao ámbito da cultura se, inmediatamente á súa admisión, presenta a súa dimisión irrevogábel como membro. As explicacións sobre a súa conduta serán consideradas publicamente como inoportunas; o seu silencio, unha falta de respecto aos maus entendedores.

Alfredo Ferreiro {Vía Grupo Surrealista Galego}

Share