Alfredo Ferreiro, Bestiário cultural, Criação, Fotografia, Poesia

‘Abro a xanela e respiro o aire fresco da fin do mundo’, de Álvaro Negro

O libro que nos ocupa é resultado de ter gañado o autor a edición 2007 das Becas de Creación Artística no Estranxeiro Gas Natural – Unión Fenosa. “Estas bolsas, concedidas con periodicidade bienal desde 1991, diríxense a artistas nacidos ou residentes en Galicia e menores de 35 anos ao publicarse a convocatoria. Até a data… Read More ‘Abro a xanela e respiro o aire fresco da fin do mundo’, de Álvaro Negro

Share