Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Poesia, Sistema literário

Unha antoloxía controvertida, se alguén falase dela

«Hai silencios que son moi significativos, mais eu non podo por máis tempo calar: este ano participei nunha antoloxía de poesía que non me satisfai. Trátase da Guía viva de ortodoxos y heterodoxos en la poesía contemporánea gallega. Apuntes para no disolverse en la común semilla del tiempo, con edición de Antonino Nieto Rodríguez para… Read More Unha antoloxía controvertida, se alguén falase dela

Share