Críticas e referências, Narrativa, Tati Mancebo

As cidades imaxinarias, de Xabier P. DoCampo

Nun momento en que, polas circunstancias do mundo que ocupamos, debemos aspirar a soños moi altos, aparece O libro das viaxes imaxinarias de Xabier P. Docampo e Xosé Cobas. Do mesmo modo que acertamos plenamente coas nosas previsións sobre O último que queda é o amor, augurámoslle a O libro das viaxes imaxinarias o destino… Read More As cidades imaxinarias, de Xabier P. DoCampo

Share