• contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

Do ventre da cóbrega, de Xavier Seoane

Presaxio en tres tempos A citación de Beckett con que Seoane enceta o poemario dirixe a percepción do lector ao certo centro da ideoloxía textual: “Inclinado a confesar un tempo que agoniza”. É dicir, o propósito de mostrar poeticamente unha valorización da etapa histórico-social que nos toca vivir e que o poeta, sensíbel ao novo imaxinario cultural que nos cega […]

Share