Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Poesia

Do ventre da cóbrega, de Xavier Seoane

Presaxio en tres tempos A citación de Beckett con que Seoane enceta o poemario dirixe a percepción do lector ao certo centro da ideoloxía textual: “Inclinado a confesar un tempo que agoniza”. É dicir, o propósito de mostrar poeticamente unha valorización da etapa histórico-social que nos toca vivir e que o poeta, sensíbel ao novo… Read More Do ventre da cóbrega, de Xavier Seoane

Share
Alfredo Ferreiro, Editoriais, Poesia

“Chegan tempos revoltos”, de Xavier Seoane

A principios deste ano o meu amigo e exprofesor de literatura Xavier Seoane me presenteaba con esta polida edición non venal en que, acompañado dun non menos emotivo deseño de Fidel Vidal, avanzaba un visionario poema do seu novo libro Do ventre da cóbrega (Espiral Maior). A edición consta de 20 exemplares con ilustracións orixinais diversas e asinados polos autores.… Read More “Chegan tempos revoltos”, de Xavier Seoane

Share