Unha lingua inútil?

«Jaume Cabre: “P: Como filólogo y escritor en catalán, conocedor de la situación lingüística en los diferentes territorios que lo hablan, ya sea el País Valenciano, la Franja, Cataluña o las Islas Baleares, ¿cómo ve su supervivencia como lengua frente a lenguas imperialistas como el castellano o el francés?

R: Lo veo francamente mal. En el País Valenciano el proceso de substitución, en parte acelerado por una voluntad de carácter político, convierte la situación de la lengua en algo dramático. Ahora en las Baleares quieren también atizarle. Pero la supervivencia de una lengua, a parte de las agresiones externas, se alimenta sobre todo con el uso natural cotidiano y público.” (“Yo confieso”, Entrevistas Digitales en EL PAÍS)» {Jaume Cabre: Yo confieso | Tati Mancebo}

Eis os problemas da lingua galega:
1. Nivel individual: Unha lingua non se usa cando non é útil
2. Nivel nacional: Unha lingua é inútil cando non é necesaria (para comer)
3. Nivel internacional: Unha lingua é innecesaria cando non ten mercado (lusófono)

Share

Vitaminas para o galego

Vitaminas para o galego

«QUE É VITAMINAS PARA O GALEGO?
O idioma galego necesita vitaminas. A lingua galega precisa de axudas. Entre os apoios fundamentais figuran os medios de comunicación que empregan, prestixian e difunden o xeito de falar dos habitantes do NO da Península Ibérica. A pluralidade de linguas é unha riqueza cultural que a humanidade debe protexer e cultivar. Para espallar esta idea xorde o proxecto “Vitaminas para o galego”, impulsado polos medios en galego e que se centrará en eventos a desenvolver en distintas vilas galegas e nun festival que se celebrará en Santiago de Compostela na primavera do 2012.

QUEN IMPULSA VITAMINAS?

Promoven esta iniciativa Galicia Confidencial, Tempos Novos, Praza Pública, Novas da Galiza, Radiofusión, Valminor.info, quepasanacosta, Certo.gl. O Sil e Crónica3. Tamén Terrachá.xa, Crónicas da comarca (Arzúa – Melide), Radio Nordés (Vimianzo), Cadernos de Comunicación e Analise, Hermes e Atenea, surfgz.com, disquecool, Cabozo e Vencello. Son medios e redes sociais que teñen en común a utilización da lingua galega […]» {Vitaminas para o galego}

Share

O Galego nos medios de comunicación

«[…] Nos últimos tempos, varios medios de comunicación escritos de Galiza deron un novo paso nesa estratexia de marxinación e invisibilización do noso idioma: as declaracións individuais ou colectivas de persoas e entidades que teñen unha permanente práctica lingüística en galego son traducidas e presentadas –mesmo entre aspas para aparentar a literalidade- en castelán como se foran feitas nese idioma. Chégase a traducir os eslógans e lemas das mobilizacións e os textos das pancartas. Distorsiónase así gravemente a imaxe pública de persoas e colectivos que teñen entre os seus sinais de identidade a constancia no emprego e a defensa da lingua galega.

Por todo o devandito, como galegas e galegos, asinamos a nivel individual ou colectivo o presente escrito e esiximos dos medios privados de comunicación de masas en Galiza:

1) A presenza do galego nun 50% da totalidade do espazo escrito e tempo da grella de programación.
2) A reprodución literal das nosas declaracións e intervencións na lingua en que as expresamos.
3) A transcrición literal dos eslógans e textos das pancartas na súa lingua orixinal.

Esta reclamación do mínimo respecto seralles trasladada aos empresarios ou directores dos medios, e se estes continuaren na súa actitude discriminatoria estudaremos facer valer os nosos dereitos ante os tribunais de Xustiza e as instancias internacionais pertinentes. […]»

{Vía Marxinacion do galego nos medios}

Share

A lingua como ‘legado inmaterial’

Carlos Varela propón a lingua como “legado inmaterial” – Galicia Hoxe: «O fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, propuxo onte na Cámara autonómica que a futura Lei de Patrimonio Cultural de Galicia inclúa unha declaración sobre o galego como “parte esencial” do “legado inmaterial” da comunidade.

Coñecedor de que se está a elaborar un anteproxecto de Lei de Patrimonio Cultural que substituirá á normativa do ano 95, animou os deputados da Comisión Institucional a ser “ambiciosos” co fin de articular un texto legal “de última xeración” no que se poidan incorporar os conceptos relativos ás distintas tipoloxías de bens culturais e dotalos de medidas de protección “específicas”. O seu obxecto debe ser, ao seu xuízo, “impedir a súa deterioración, perda ou comercio ilegal”.

A marxe diso, formulou que se aproveite o texto desta lei para “facer unha declaración de principios”, tal e como se fai noutros ordenamentos xurídicos, referida “ao elemento máis importante integrante do patrimonio cultural” de Galicia, a lingua galega. “Como testemuño e fundamento de identidade colectiva, é un elemento esencial e vector integrante do noso patrimonio cultural inmaterial”, defendeu Varela».

Share