Interliteral 09: Juan Gutiérrez, “A función social da literatura electrónica”

«É imposíbel desenvolver unha actividade que requira coordinación ollo/man e manter unha conversa coherente ao mesmo tempo, é dicir, videoxogos deste tipo e conversa coherente son incompatíbeis nun mesmo momento. Algo similar ocorreo coa televisión.

Entre 1982 e 2002 caen os niveis de lectura literaria. A taxa máis alta de caída está no grupo máis novo (18-24 28%)

Incremento dun 30% de persoas no mundo nas persoas a faceren escrita creativa.

En 10 anos as grandes editoras deixarán de editar en papel por completo e este sector ficará relegado a pequenas editoras que lle engadan algún tipo de valor. […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share

Interliteral 09: Rafael Alcoholado, “Xeración colectiva do coñecemento”

«A xeración de ente 11 e 16 xa está a construír os seus propios contidos a medida porque a oferta existente non os satisfai.

Estamos a presenciar a morte do 80/20 (con ter o 20% dos produtos que a xente procura é suficiente. Non é preciso ter o que demanda a minoría) e o renacer dalonga cola (Chris Anderson pensa que internet posibilita o gran mercado das minorías).

A CNN deu a noticia da morte de Michael Jackson sen confirmala primeiro porque saiu nun blogue e sabía que o consumidor chegaría a ela mesmo sen a tele e antes dela.

O mercado non acapara a rexión dos contidos e cando queira facelo chegará tarde, así que probabelmente o modelo económico non está preparado para esta nova realidade.

A realidade aumentada ou ibicuidade como outra forma de xerar contidos: chegará un momento en que paseando por calquera lugar poderemos ter información doutras persoas cando procuramos algo como un restaurante, e podemos percibir a través dun dispositivo as valoracións doutros clientes, mesmo a de alguén que pase por ese lugar no mesmo momento e con quen poida eu falar directamente. […]» (ler máis en Tati Mancebo)

Share

Interliteral 09: mesa redonda

«Participan na mesa Laura Borrás, Dolores Romero, Doménico Chiappe e Luis Collado. Modera Fernando Ortega.

Pregunta do público: desaparece o editor dixital? Responde Laura Borrás para falar dos catalizadores de valor, que é parte do traballo dos editores en papel. O labor da edición da literatura dixital, non dos libros dixitalizados, está a desenvolvelo un grupo de revistas que non implica negocio porque internet é o espazo da gratuidade.

Luis Collado renega de tal afirmación berrando “En absoluto!!” […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share

Interliteral 09: Luis Collado, Google Books

«Falemos de libros. Esta conversa sería impensábel hai 15 anos.

5.000 exemplares en papel dun libro chegarán a 5.000 lectores. A lectura en internet (que non a literatura dixital) ofrece potencialmente moitos máis lectores para cada libro.

Podemos chegar a prescindir de editores, de impresores, pero nunca de autores nin de lectores. Desaparecerán entón?

Con internet todos actores do proceso editorial están a mudar.

(Agora ou moito me equivoco ou se dispón a defender o modelo de acceso aos libros fronte á descarga de contidos.)

Tanto no mundo real como en internet, procuramos, descubrimos e accedemos a un libro. Para iso Google Books dixitaliza os libros, isto é, colle o libro en papel, transfórmao en formato de imaxes, pásalle un tratamento de OCR, o cal implica indexar todas as palabras que aparecen no libro.

A tecnoloxía nunca debe ser un problema para os autores, nin para os lectores.

(Aproveito para facer unha pregunta e dígolle que preciso saber en canto tempo podo pechar un trato con Google para vender os títulos da miña editora, -se a tiver- a través de Google mediante un serviso de subscrición a todo o fondo que permita a lestura en liña, compartida, anotada etc. E cítame para falar ao remate, que é o que eu quería. Así que non me responde pero espero falar con el doutras cousas.)

Cando falamos de libro temos que pasar a falar só de contido unha vez que temos distintos formatos e soportes. Yesterday de The Beatles é sempre a mesma peza independentemente de onde a escoite.

Di que o que espera Google é aumentar beneficios de publicidade a través da ampliación de prestacións que supón ofrecer resultados sobre temas que inclúen libros completos aos que se pode acceder ou que se poden mercar a golpe dun clic.

Ataca os dispositivos de lectura, que vaticina que pasarán á historia como o comediscos.

O papel non vai desaparecer, (Pero isto quen llo cre? Se desapareceu o comediscos por que non vai desaparecer tamén o papel?) só vai haber outra forma de ler libros, que é ler en internet.

NOTAS E CURIOSIDADES:

Polo momento é o único que fala de pé e cun mando a distancia para pasar as diapositivas. As súas diapositivas están cheas de imaxes familiares e agradábeis, de pinturas por exemplo, para que as usemos para traer á memoria as súas ideas cando tentemos lembrar o que dixo. As diapositivas dos expertos anteriores estaban cheas de ligazóns ás que non podían acceder pola lentitude da rede e que nós non podiamos copiar porque non eran precisamente fáciles e certo que non coñecían os acortadores de urls.

Un asistente interrompe o relator e este responde de modo que o que fai é voltar directamente á súa presentación. Moi hábil. […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share

Interliteral 09: Dolores Romero, A literatura na era dixital

«Como afecta o paradigma dixital á literatura en xeral?

A administración está a traballar adecuadamente dixitalizando contidos a unha boa marcha, a través da Biblioteca Virtual Cervantes e a Biblioteca Digital Siglo XXI. Tamén facilitando o acceso aos contidos e ás bibliotecas a través do proxecto EX LIBRIS, con acceso ás bibliotecas do mundo (aínda que en moitos casos non poidamos consultar os llibros.

D. Romero, membro de CEDRO, lamenta o perigo que corren os textos ante a perda de dereitos de autor e que convive co esforzo enorme que está a facer CEDRO para chegar a acordos sobre dereitos.

Na Complutense non reciben beneficios de ningún tipo polo esforzo do profesorado para pasar as leccións a formatos dixitais mais fano porque saben que é a súa responsabilidade.

Non esixe aos seus estudantes a adquisición dun lector de libros electrónicos aínda que lle acaba de explicar o comercial de Ylliad, que está na entrada da Biblioteca onde se celebran estas xornadas, que serán o futuro da lectura. […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share

Interliteral 09: Albert Lladó, lanovela.es

«Albert Lladó, autor de lanovela.es, diserta sobre os conceptos de novela, literatura hipermedia, literatura dixital con Deleuze de fondo.

O cambio de soportes, a aparición de novas ferramentas textuais introducen a aparición dun novo paradigma, tan novo como o do texto escrito enfrontado á literatura oral indo cara a atrás na historia da literatura, ou na historia das historias. […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share

Interliteral 09: Investigación e literatura hipermedia

Doménico Chiappe é un autor venezuelano de literatura multimedia e xornalista. Escribiu a novela multimedia Tierra de extracción entre 1996 e 2000. Historia de historias, tramas superpostas que xogan coa disposición do texto en combinación coa imaxe e a narración en audio acompañada de música e efectos sonoros. Inclúe un mapa onde os lugares son palabras clave que representan os capítulos da obra. Os capítulos non aparecen numerados porque non hai un antes e un despois únicos, senón diferentes itinerarios que o lector pode ir construíndo coa seu acto individual de lectura.

Tierra de extracción pode descargarse nun executábel desde a web do autor, o que asegura, nas súas propias palabras, a pervivencia da obra.

La huella de Cosmos (2007) é unha novela colectiva á que tamén se accede desde a web do autor.

As primeiras obras dixitais non se publicaban até que os autores consideraban que estaba acabada. Hoxe en día escríbese máis en tempo real, mostrando por exemplo capítulo a capítulo e sabendo que cada novo capítulo estará condicionado tamén polos lectores en algún sentido.

O concepto de dereitos de autor é relativamente recente e inxusto cos autores, que só perciben o 10% na literatura en papel e nos libros migrados ao soporte electrónico que venden Amazon e outras cadeas. É preciso un exercicio de imaxinación para deseñar a rendibilización das verdadeiras obras dixitais.

A obra dixital require un esforzo por actualizar as copias existentes para asegurar a súa pervivencia, para salvar as mudanzas de software e a adecuación aos novos soportes emerxentes.

Vivimos unha nova era de lectura. A interface de internet é textual e lese moito máis do que se contabiliza. A multitarefa multiplica o volume de lectura.

Ao principio a lectura era colectiva. Logo foi silenciosa. Agora a literatura é colectiva e silenciosa. […]» (Ler máis en Tati Mancebo)

Share