Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: Juan Gutiérrez, “A función social da literatura electrónica”

«É imposíbel desenvolver unha actividade que requira coordinación ollo/man e manter unha conversa coherente ao mesmo tempo, é dicir, videoxogos deste tipo e conversa coherente son incompatíbeis nun mesmo momento. Algo similar ocorreo coa televisión. Entre 1982 e 2002 caen os niveis de lectura literaria. A taxa máis alta de caída está no grupo máis… Read More Interliteral 09: Juan Gutiérrez, “A función social da literatura electrónica”

Share
Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: Rafael Alcoholado, “Xeración colectiva do coñecemento”

«A xeración de ente 11 e 16 xa está a construír os seus propios contidos a medida porque a oferta existente non os satisfai. Estamos a presenciar a morte do 80/20 (con ter o 20% dos produtos que a xente procura é suficiente. Non é preciso ter o que demanda a minoría) e o renacer… Read More Interliteral 09: Rafael Alcoholado, “Xeración colectiva do coñecemento”

Share
Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: mesa redonda

«Participan na mesa Laura Borrás, Dolores Romero, Doménico Chiappe e Luis Collado. Modera Fernando Ortega. Pregunta do público: desaparece o editor dixital? Responde Laura Borrás para falar dos catalizadores de valor, que é parte do traballo dos editores en papel. O labor da edición da literatura dixital, non dos libros dixitalizados, está a desenvolvelo un… Read More Interliteral 09: mesa redonda

Share
Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: Luis Collado, Google Books

«Falemos de libros. Esta conversa sería impensábel hai 15 anos. 5.000 exemplares en papel dun libro chegarán a 5.000 lectores. A lectura en internet (que non a literatura dixital) ofrece potencialmente moitos máis lectores para cada libro. Podemos chegar a prescindir de editores, de impresores, pero nunca de autores nin de lectores. Desaparecerán entón? Con… Read More Interliteral 09: Luis Collado, Google Books

Share
Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: Dolores Romero, A literatura na era dixital

«Como afecta o paradigma dixital á literatura en xeral? A administración está a traballar adecuadamente dixitalizando contidos a unha boa marcha, a través da Biblioteca Virtual Cervantes e a Biblioteca Digital Siglo XXI. Tamén facilitando o acceso aos contidos e ás bibliotecas a través do proxecto EX LIBRIS, con acceso ás bibliotecas do mundo (aínda que… Read More Interliteral 09: Dolores Romero, A literatura na era dixital

Share