Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Narrativa

‘Jerusalém’, de Gonçalo M. Tavares

Jerusalém, de Gonçalo M. Tavares, mostra ante todo un excelente modo de escribir. Cada vírgula e cada palabra están xustificadas e a estensión sintáctica é a estritamente necesaria en cada caso, tanto na reflexión filosófica canto na comunicación impactante; hai neste sentido un uso óptimo da alternancia entre estruturas longas e breves que fai moi… Read More ‘Jerusalém’, de Gonçalo M. Tavares

Share