Livro electrónico, Tati Mancebo

Os lectores nunca pagaron polos contidos

«Así de categórico, Paul Graham estráñase de que os editores estean doídos porque os lectores non pagan actualmente polos contidos, cando eles nunca llos venderon. Se realmente lles vendían contidos, por que o prezo sempre viña marcado polo soporte e non pola súa calidade, de modo que os mellores contidos custasen máis que os maluchos?… Read More Os lectores nunca pagaron polos contidos

Share
Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: Juan Gutiérrez, “A función social da literatura electrónica”

«É imposíbel desenvolver unha actividade que requira coordinación ollo/man e manter unha conversa coherente ao mesmo tempo, é dicir, videoxogos deste tipo e conversa coherente son incompatíbeis nun mesmo momento. Algo similar ocorreo coa televisión. Entre 1982 e 2002 caen os niveis de lectura literaria. A taxa máis alta de caída está no grupo máis… Read More Interliteral 09: Juan Gutiérrez, “A función social da literatura electrónica”

Share
Livro electrónico, Tati Mancebo

Interliteral 09: Rafael Alcoholado, “Xeración colectiva do coñecemento”

«A xeración de ente 11 e 16 xa está a construír os seus propios contidos a medida porque a oferta existente non os satisfai. Estamos a presenciar a morte do 80/20 (con ter o 20% dos produtos que a xente procura é suficiente. Non é preciso ter o que demanda a minoría) e o renacer… Read More Interliteral 09: Rafael Alcoholado, “Xeración colectiva do coñecemento”

Share