• 0034-609-653-176
  • contacto@alfredoferreiro.com
  • Galiza, Espanha, Europa

Vostede non sabe con quen está a falar, de Manuel Darriba

Manuel Darriba, xornalista, poeta e narrador, publicou este ano na Espiral Maior o poemario Vostede non sabe con quen está a falar, co que gañou o XIIIº Premio de poesía Espiral Maior. Nel presenta descricións sinxelas de visións fugaces, materializadas en simples concatenacións de imaxes, seccionadas en versos curtos. Pinceladas leves sobre a vida cotidiana, bocetos poéticos sobre o lenzo Read more

Share