Críticas e referências, Narrativa

Manuel Gago sobre a novela histórica

Manuel Gago: «[…] Creo que moitos escritores fuxen da novela histórica convencidos de que o país precisa outra literatura (urbana, universalista, etc.) porque é preciso modernizala e actualizala. Iso é un bug. O principal problema da literatura do país é que non tiña público, público que merca literatura unicamente por pracer e entretemento. Un público… Read More Manuel Gago sobre a novela histórica

Share