Alfredo Ferreiro, Breves, Críticas e referências, Sistema literário

Sobre literatura, crítica e falsedade

Manuel Vidal Villaverde: «[…] E proseguindo, hai quen mantén que a literatura galega está a vivir unha época de esplendor como nunca houbo na súa historia, outros e outras din que non é para tanto. Que opinas ti, xa que logo, desta cuestión? Olivia Rodríguez: Que vive un momento vizoso ninguén o pode negar. As… Read More Sobre literatura, crítica e falsedade

Share