Alfredo Ferreiro, História

1.600 anos do nacemento do Reino da Galiza

A Nosa Terra: «Nos últimos tempos, o Reino Suevo foi obxecto de numerosos estudos, suscitando un gran interese e a arqueoloxía está fornecer numerosos datos contribuíndo a revisar e recompoñer por fin un panorama da cultura material da Antigüidade Tardía e a Idade Media desta civilización en terras galegas. Por esa razón, e coincidindo co… Read More 1.600 anos do nacemento do Reino da Galiza

Share