Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Poesia

A melancolía dos corpos, de Xulio L. Valcárcel

Somos o que recordamos Porque “somos o que recordamos” (p. 34) vivimos para ser. As experiencias rememoradas defínennos no inquérito permanente de perguntármonos quen somos. A nosa fórmula persoal é a cartografía do camiño andado, que através do filtro da memoria recuperamos e facemos presente imperfectamente. Si, os arquivos gardados son recuperados, inevitabelmente, de modo… Read More A melancolía dos corpos, de Xulio L. Valcárcel

Share