Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Poesia

Xosé M. Eyré: ‘Os poemas fatídicos de Alfredo Ferreiro’

«Versos fatídicos reúne algún poemas inéditos e outros inicialmente escritos en normativa reintegrada e que viron a luz en edicións non venais e periódicas, desde mediados dos noventa a hoxe. O autor, para evitar a súa perda, a perda dun poema sempre é un crime, quixo xuntalos, vista a “condena” que sobre a normativa reintegrada… Read More Xosé M. Eyré: ‘Os poemas fatídicos de Alfredo Ferreiro’

Share
Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Poesia

Xosé Manuel Eyré: “Sobre os ‘Versos fatídicos'”

«Este día chuviñento comeceino lendo nos Versos fatídicos de Alfredo Ferreiro. Ao poemario, o título acaélle perfectamente. O poemario esa procura, todo libro é procura, todo poemario é procura. Neste caso, a procura é unha necesidade, unha necesidade de verdades universais. Necesidade de verdades universais que fagan contrapeso desoutra e única verdade incesante: a morte.… Read More Xosé Manuel Eyré: “Sobre os ‘Versos fatídicos'”

Share
Alfredo Ferreiro, Críticas e referências, Sistema literário

Xosé Manuel Eyré: ‘porque ese interese en que os mestres descoñezan a LIX galega?’

Xosé Manuel Eyré, sobre as II Xornadas da Crítica: «[…] Na miña intervención repito, e sen que houbera ningún tipo de acordo previo, que elaborei a partir das reflexións que me foi suscitando a incorporación da LIX [literatura infanto-xuvenil] ao discurso crítico, no memso espazo e da mesma extensión que a crítica par adultos, denunciei… Read More Xosé Manuel Eyré: ‘porque ese interese en que os mestres descoñezan a LIX galega?’

Share